لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

تولید شکلات لقمه ای در شیررضا

شکلات از پوکی استخوان پیشگیری کرده و سرعت یشرفت آن را کاهش می دهد.
کمک به سالم نگه داشتن قلب و کاهش کلسترول بدمی کند.
خواصیت کاهش فشار خون و تسهیل گردش خون دارند.
مصرف کاکائو می تواند به افزایش و تسهیل گردش خون در مغز و دیگر اندامها کمک کند.
یکی از اثرات ثابت شده شکلات احساس نشاط و رفع خستگی است? کاکائو، یکی از خوشمزه ترین خوراکی ها ی شیرین بین تمام گروه های سنی است.